A fizikai érettségi témákról

A fizika érettségi minden évben feladja a leckét a diákoknak. Egyáltalán nem véletlen, hogy rengeteg ember választja érettségi tantárgynak, hiszen a fizika mind közül az egyik legnépszerűbb választható tantárgy. Hiszen, azok az emberek, akik kifejezetten műszaki pályára készülnek, erre fogják építeni a későbbi tudásukat és tanulmányaikat. De miért jelenthető ki, hogy a fizika érettségi nehezebb mint a többi érettségi tantárgy? Milyen típusfeladatok jönnek elő, és mi az, ami igazán feladja a leckét a diákoknak? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Mi az oka annak, hogy a fizika érettégi nagyon nehéz?

Természetesen minden érettségi vizsga más és más. Minden típusú vizsgának megvannak a maga nehézségei és egyszerűbb részei: az érettségi feladatsorok nem egyformák. Ugyanez vonatkozik a fizikára is. Ne feledjük azonban, hogy általában a fizikai érettségi a legnehezebb az összes érettségi közül. Hiszen évről évre különösen nehéz feladatok merülnek fel a vizsgán. Ez megfigyelhető például az elektrosztatika területén. De ugyanolyan nehéz feladatok származnak a hidraulikától vagy a hidrosztatikától.

Mire számíthatunk a legtöbbször?

A fizika érettségi feladatok nagy különbségeket mutatnak. A középiskolai tananyagnak nincs olyan része, amely ne jelenne meg gyakran ezen a vizsgán. Ezért minden bizonnyal érdemes komolyabban elgondolkodni a témák áttekintésén.

Ohm törvénye

Bizonyára mindenki hallott Ohm törvényéről! Hogyan néz ki egy egyszerű áramkör, mi az ellenállás fogalma? Hogyan lehet kiszámítani egy vezeték ellenállását? Mi határozza meg az áram nagyságát és mi függ a vevő feszültségétől? Ohm törvénye általában olyan téma, amely kemény tanulság minden felvételizőnek.

Transzformátorok

Szerinted miképp zajlik az energia távközlése? Hogyan lehet az energiát egyszerűen átalakítani, vagy átvinni egyik áramkörről a másik áramkörre? Mekkora a transzformátor vesztesége és hatásfoka a gyakorlatban? Milyen házi berendezések használnak transzformátor energia átalakítókat? Mit jelent a feltranszformálás és letranszformálás fogalma? Ezeket mind-mind tudni kell annak, aki a transzformátorok fogalmát szeretné megismerni.

Newton törvényei

Ismered azt az embert, aki az almafa alatt olvasgatott, és hirtelen egy alma volt a fején? Aztán rájött a hihetetlen elméletre és kidolgozta a gravitáció elméletét. Matematikában és csillagászatban is erős volt, nemcsak a fizikában, bár a képleteiben leírt értékek tekintetében még mindig nem ismerte a gravitációs állandót.

Pascal törvénye

Nem minden ember szereti a nyugvó folyadékokat, sem pedig az áramlókat. De nincs olyan diák, aki ne szerette volna meg Pascal törvényét eddig. Pascal törvénye az egyik legérdekesebb téma, ami mindenkinek nagyon érdekfeszítő lehet, aki a hidrosztatika témában el akar mélyedni. Talán nem is gondolnánk előre, hogy milyen hatalmas a tenger mélyén a nyomás, ami ránk nehezedik!

Hosszúság

Szeretnéd valamilyen módon kifejezni, hogy mekkora a távolság a tér két pontja vagy két város között? Tehát mindenképpen meg kell ismerkedned a hosszúság fogalmával. A hosszúság egy adott távolság hosszát fejezi ki.

Sebesség

Mekkora a lovaskocsi vagy busz sebessége? Azok számára, akik szeretnék megtanulni a sebesség fogalmát, pontosan tudniuk kell, miképp kell kiszámítani a sebességet, és mitől függ a test aktuális sebessége. A sebesség fogalmát gyakran összekeverik a gyorsulás fogalmával.

Áramerősség

A villamos energia az elektrosztatika egyik alapfogalma, de sokan még mindig összekeverik a hálózati feszültség fogalmával, még akkor is, ha a két fogalom teljesen különbözik egymástól. Ne gondold, hogy a fizikát végzettek általában nem rontják el ezt!

Térfogat

A térfogat a matematikában is egy rendkívül fontos fogalomnak számít, nem csupán a fizikában. Mégis miért? Mi okból mondható el, hogy egy test térfogata annál nagyobb, minél nagyobb a kiterjedése? Hogyan lehet egy szabályos test térfogatát meghatározni?

A víz

A víz az egyik legérdekesebb tulajdonságokkal rendelkező folyadék, hiszen mindhárom halmazállapotban megtalálható a Földön. A víz fajhője kimagaslóan magas, és az élet egyik alapját adja – még az oxigénnél is fontosabb. A rektorszerkezetekben rengetegszer használnak vizet.

Fajlagos ellenállás

Az ellenállás alapján kiszámolható egy adott kábel ellenállása, egy olyan fizikai koncepció, amely biztosítja a hőmérséklet függvényében egy bizonyos hosszúságú és keresztmetszetű vezető pontos ellenállását.

Idő

Ha jó az idő, sokan vannak a téren - állítják a fizikusok. De van ebben igazság ebben és nem is kevés! Az idő azonban nem abszolút és nem állandó, ahogy ezt Albert Einstein eddig többször is megmutatta. Nem hiába ez a modern kinematika és fizika egyik alapja.

Nyomás

A nyomás megadja, hogy egy adott felületre mekkora erőhatás hat. A nyomás mint fogalom nagyon ismert, például a búvárok merüléskor nagyobb nyomást érzékelnek a bőrükön. A nyomás minden egyes bolygón eltérő, vannak olyan bolygók, ahol nagyobb, és vannak, ahol kisebb. A vízoszlopnak is van nyomása, ahogy annak a levesnek is, amit otthon szedünk ki a tálba.

Erő

Az erő fogalmát mindenkinek ismernie kell, aki szeretne a testek erőmechanikájával megismerkednie. Mekkora erővel hat egymásra két test, ha azokat valamilyen módon egymásra helyezzük? Pontosan mekkora súrlódás lép fel kést test között, ha azok egymáshoz érnek? Az erő, mint fogalom nagyon ismert, és a mai mechanika egyik ékköve.

Helyzeti energia

Amikor egy testet felemelnek, annak helyzeti energiája keletkezik. A helyzeti energia fogalmát ismernie kell mindazoknak, akik érettségivel kapcsolatos feladatokat, vagy a ferde dobással vagy a vertikális dobással kapcsolatos feladatokat akarnak megoldani.

Tömeg

A test súlya nem azonos a tömegével, mert a két fogalom teljesen eltér egymástól. A diákokat azonban meglepően összetévesztik a tömeg és a súly fogalmát a fizikában. Mekkora a test tömege a Földön? Változik ez a tömeg más égitestekben?

Az tehetetlenség törvénye

A tehetetlenség törvénye Newton törvényei közül is kiemelkedik. Kijelenti, hogy minden test nyugalomban van, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, amíg egy külső erő ezzel ellentétes hatást nem ér el.

A tehetetlenségi törvény szintén kiemelkedik Newton törvényei közül. Kimondják, hogy minden test nyugalomban van, vagy egyenes vonalban mozog, amíg egy külső erő ellentétes hatást nem eredményez.

A sikeres felkészülés titka, hogy minél többet tanuljunk és gyakoroljunk, lehetőleg lankadatlanul. Ehhez azonban nem kis önfegyelem kell. Minden egyes héten vegyük elő ezt a tantárgyat, és akkor nem fogunk csalódni! Ha szeretnénk, akkor készüljünk akár csoportosan, együtt, vagy iratkozzunk be egy online felkészítő webináriumra. Így fogunk tudni igazán eredményeket elérni.

Összefoglalás

A fizika érettségi az érettségi vizsgák közül is a legnehezebbek közé tartozott mindig is – habár ez már sok-sok éve így van. A fizika érettségire való felkészülés hatalmas kihívást jelent mindenkinek, aki tanulni szeretne, és fejlődni. A fizika az összes tantárgy közül AZ a tantárgy, ami a legnehezebben tanulható, hiszen teljesen különböző témakörökből tevődik össze.

A fizika mindig is az egyik legnehezebb érettségi volt, sok-sok éve. A fizikára való felkészülés nagy kihívást jelent mindazok számára, akik tanulni és fejlődni akarnak. Az összes tantárgy közül a fizikát a legnehezebb megtanulni, mert teljesen eltérő tananyagrészekből áll.